Budowa domów Wrocław

E-mail: biuro@domowa-budowa.pl

Stan surowy otwarty

Wybudowanie domu
jednorodzinnego
w
standardzie naszej oferty
obejmuje:...

Więcej
Stan deweloperski

Standard naszej
firmy budowlanej
w systemie "pod klucz"
obejmuje:...

Więcej
Projekt z zezwoleniem

Cena od 4500 zł

Więcej

Odbiór budynku

W ramach kompleksowej budowy domu, nasza firma dokonuje odbiorów technicznych i uzyskuje pozwolenie na użytkowanie.

Przygotowujemy oryginały dziennika, oświadczenia kierownika o zgodności wykonania budynku zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Dokonujemy odbiorów wykonanych instalacji:
-elektrycznej,
-gazowej (z protokołem szczelności instalacji),
-wentylacyjnej ze sprawdzeniem i protokołem odbioru przewodów kominowych,
-wodociągowej,
-kanalizacyjnej.

Do ważnych dokumentów, niezbędnych do odbioru budynku, należy również audyt energetyczny oraz nowa mapa geodezyjna, na której dokonujemy inwentaryzacji geodezyjnej po przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonawczej.

W ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku przesyłamy zgodę na użytkowanie budynku, razem z dokumentacją.

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2006 r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie mieści się w szeroko pojmowanym zakresie postępowania o pozwolenie na budowę i stanowi jego kolejny, w tym wypadku końcowy, etap.

Powiadomienie o zakończeniu budowy jako element obowiązku prawnego, wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę, nie może być rozpatrywane w kategoriach oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki cywilnej. Zgłoszenie takie zatem, jako element końcowy postępowania w zakresie pozwolenia na budowę, oceniane być musi nie tyle w świetle prawa cywilnego, lecz z punktu widzenia prawa publicznego (administracyjnego).

Przepisy prawa budowlanego nie zawierają wymogu dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania przez wszystkich inwestorów realizujących dane zamierzenie, zatem wystąpienie z takim zawiadomieniem, chociażby przez jednego z nich, stanowi podstawę do podjęcia stosownych działań przez organy nadzoru budowlanego, prowadzących do wydania decyzji na podstawie art. 59 ust.1 ustawy.


Wycena budowy domu
tel. kom. 667 757 801
e-mail: biuro@domowa-budowa.pl

© 2012 l Firma budowlana Wrocław i okolice l Mapa strony